Stress

Wat is stress?
Langdurige stress?
Symptomen langdurige stress
Stress & het zenuwstelsel
Stress & Trauma

Wat is stress?

Stress is een natuurlijke reactie van ons lichaam en ons zijn op veranderende omstandigheden. Alles waardoor wij ons aan moeten passen, geeft in meerdere of mindere mate stress. Hoeveel stress wij ervaren ligt aan de intensiteit van de verandering en aan de persoon die wij zijn. De ene persoon is beter bestand tegen stress dan de ander.

Wat ook mee speelt is of iemand zich heeft kunnen voorbereiden op een verandering. Denk bij veranderende omstandigheden aan kleine dagelijkse dingen, zoals de vaatwasser die opeens stuk gaat. Of grotere zaken, zoals een scheiding of een overlijden. Als deze dingen niet als een verrassing komen, zijn zijn veel beter te verdragen.

Een pandemie bezorgt ons stress omdat er een angst is voor iets ongrijpbaars. Ook moeten wij allerlei dingen opeens anders doen dan hoe wij ze gewend zijn. Er wordt nogal wat verwacht van onze wend- en weerbaarheid.

Stress maakt in eerste instantie dat wij adequaat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De verhoogde adrenaline maakt dat wij sneller kunnen schakelen en dat wij de juiste actie kunnen doen. Als er direct gevaar dreigt is het heel goed dat wij extra alert zijn door de stress. Stress is dus zeer nuttig! Het gaat pas mis als de stress te lang duurt.

Langdurige stress is als water dat een pad in een rots slijt. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om een andere weg te laten kiezen.

Langdurige stress

In de meeste gevallen verdwijnen de fysieke aspecten van stress op het moment dat wij de veranderende omstandigheden weer de baas zijn. De adrenaline daalt, waarmee ook onze bloeddruk en we kunnen ons weer ontspannen en daarmee herstellen. Op die manier zijn wij weer klaar om de volgende intense ervaring aan te kunnen.

Symptomen langdurige stress

De symptomen bij langdurige stress zijn zeer divers. Denk aan: slapeloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijnen, lusteloosheid, kort lontje hebben, depressieklachten, en nog veel meer. Wanneer er geen medische oorzaken te vinden zijn voor dit soort klachten, kan het goed zijn dat chronische stress een oorzaak is. Wanneer wij niet herstellen van stress, dan blijven de stresshormoonspiegels in ons lijf continu verhoogd. Korte termijn zorgt dit voor klachten zoals hierboven genoemd. Langere termijn heeft het ook impact op het hele immuunsysteem. Tijdens stress reageert het afweersysteem niet goed op cortisol, waardoor het lichaam ontstekingen produceert die ziektes veroorzaken. Omdat ontstekingen een rol spelen bij veel aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, astma en autoimmuunziektes, kan stress daar ook invloed op hebben.

Stress & ons zenuwstelsel

Ons zenuwstelsel bestaat uit onze hersenen en alle zenuwen in ons hele lichaam. Ons stresssysteem wordt aangestuurd door ons zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel stuurt alles in ons lichaam aan. We onderscheiden het willekeurig en het onwillekeurig zenuwstelsel. Wanneer wij onze tandenpoetsen dan is die het willekeurige zenuwstelsel die het mogelijk maakt dat wij alle noodzakelijk handelingen verrichten. Stress wordt aangestuurd vanuit het willekeurige, ook wel autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een activerend en een ontspannend deel. Ookwel het sympatisch en het parasympathisch zenuwstelsel genoemd. Als er een dreigende situatie is, dan zal ons sympatisch zenuwstelsel ons klaar maken voor gevaar via ons fight or flight systeem. We maken adrenaline aan, ons hartslag gaat omhoog, onze spieren staan gespannen, we ademen sneller, we zijn klaar voor het gevaar. We kunnen of heel hard wegrennen of heel hard terugvechten. Wanneer het gevaar geweken is neemt ons parasympatisch zenuwstelsel het over en zorgt voor de nodige ontspanning, zodat wij kunnen herstellen. Wanneer stress te lang duurt, dan ontstaat er een disbalans tussen het sympatisch en het parasympatisch zenuwstelsel. We kunnen niet meer ontspannen en blijven alert en gestresst.

Stress & Trauma

Traumatische ervaringen in het verleden laten sporen achter in ons zenuwstelsel. Een traumatische ervaring kan een eenmalige heftige ervaring zijn, maar kan ook opgebouwd zijn uit een heleboel kleine gebeurtenissen in je jeugd. Denk hierbij aan een ouder die veel ziek was en er daardoor niet voor jou kon zijn. Of ouders die, toen jij een baby was, zelf veel spanning hebben ervaren en jou daardoor met gestresste handen hebben vast gehouden. Of als je in je jeugd vaak gepest bent. Dit zijn allemaal ervaringen die diepe sporen in ons zenuwstelsel achter laten. Wanneer ons fight en flight systeem in onze jeugd met grote regelmaat geactiveerd is, dan kan het zijn dat wij een gevoelig zenuwstelsel krijgen. Een zenuwstelsel dat hyperalert wordt. Een zeer alert zenuwstelsel is gevoelig voor triggers van buitenaf. Dan kan je hier en nu minder goed tegen stress. Het is wel mogelijk hier iets aan te doen. Je kan echt werken aan je eigen weerbaarheid.

Focus & Discipline

Een leven vanuit ontspanning kan. Een grotere weerbaarheid is mogelijk. Je hebt focus nodig en de nodige discipline. Niet om stress extra hard te lijf te gaan. Maar om stapje voor stapje je zenuwstelsel te laten herstellen, je denken te veranderen en van oud trauma te helen.

Onze grootste valkuil is dat we graag groot beginnen en ‘alles’ anders willen gaan doen. Dat lukt dan niet en dan balen we en dan stoppen we.

Echte verandering gaat stapje voor stapje. Een mini belofte per keer. Begin met vijf minuten wandelen per dag, in plaats van drie keer in de week naar de sportschool.