Hoe werkt coaching bij een burn out?

Coaching van spanning naar kracht! 

“ Omdat je heel veel zelf kan, maar soms gaat het gewoon niet alleen.”

Voor wie?
Voor iedereen met langdurige stress en spanningsklachten, dit kan een burn out zijn, maar dat hoeft (nog) niet.

Symptomen kunnen zijn:

 • Concentratieproblemen
 • Slapeloosheid
 • Opeens of langzaam aan minder functioneren
 • Angstig
 • Snel boos
 • Snel geirriteerd
 • Moe of futloos
 • Overmatig piekeren
 • Fysieke klachten zoals spanningshoofdpijn en spierpijn.

Tijdelijke stress is prima. Verhoogde spanning voor een belangrijke vergadering is zelfs nuttig. Zenuwachtig zijn voor een presentatie is heel normaal. In dit soort situaties maakt stress vaak dat we zelfs beter functioneren. Stress en spanning worden een probleem wanneer het niet meer over gaat; wanneer ons zenuwstelsel niet meer rustig wordt. Soms blijft ons zenuwstelsel de hele tijd actief en kunnen we niet meer ontspannen. Als dit langer duurt dat een paar maanden, wordt het problematisch. Dan wordt het tijd om er iets aan te doen.

Aanpak

Ieder traject begint met het afstemmen van het doel van de coachee/ werknemer en (indien van toepassing) het doel van de werkgever. Beide hebben een belang in dit traject en deze maken we vooraf bespreekbaar, zodat alle verwachtingen duidelijk zijn.

Coaching werkt altijd doelgericht. Hoe wil je je straks voelen? Tijdens het eerste gesprek maken we een plan hoe we daar gaan komen.

Tijdens de coachinggesprekken behandelen we theorie zodat je snapt waarom jij je voelt zoals je je voelt en wat jij zelf doet om dat (volledig onbewust) in stand te houden. We gaan onderzoeken waar jij wel controle heeft. En deze controle gaan we stap voor stap vergroten.

Slechts 20% van wat we doen en denken is bewust. Dus moeten we ook aan de slag met de andere 80% om echt verschil te gaan maken. Je kan jezelf helaas niet uit overspannenheid denken. We gaan op zoek naar bronnen. Een bron is iets dat jij doet wat jou wel helpt je doel te bereiken. Iets dat jij doet of denkt waar je je goed van gaat voelen. We werken steeds op het snijvlak van hetgeen je tegen houdt (je angst, je verdriet, je twijfels…) en datgene dat je kan laten groeien om los te komen en de levensenergie weer te laten stromen.

Steeds bespreken we of we op de goede weg zitten. Het streven in ieder traject is dat de coachee zelf de baas is en steeds meer de leiding neemt over het proces.


Opzet traject

Bij deze opzet gaan we er van uit dat de werkgever betrokken is. Uiteraard kan een traject ook door jouzelf worden aangegaan. Dan hoeven we uiteraard niet met de werkgever af te stemmen.

 1. Intake
  In een gesprek met de coachee bespreken we de aard van de klachten en het verlangen hoe iemand zich wel wil voelen.
 2. Drie gesprek
  Vervolgens stemmen we het plan af tussen werkgever – werknemer en coach. De werkgever krijgt ook een actieve rol in het traject, omdat er, vooral in het begin, iemand intern nodig is om mede de grenzen te bewaken.
 3. Coachingsgesprekken
  In de coachingsgesprekken gaan we aan de slag. Afwisselend werken we meer cognitief en meer fysiek, om zowel mentale als fysieke weerbaarheid weer te vergroten.
 4. Afsluitend voeren we een gesprek met werkgever – werknemer en coach.

N.B. Veel trajecten vragen om tussentijdse afstemming met werkgever en werknemer, indien nodig is de coach hierbij aanwezig.  

Duur van een traject

De duur van een traject is afhankelijk van de mate en duur van de overspannen periode. Grofweg zijn er 3 opties te onderscheiden.

 1. Preventie traject

Je werkt nog en bent fit en gezond en hebt beschikking over volledig energie huishouding.

Een dergelijk traject gaat over het beantwoorden van levensvraagstukken, het verbeteren van effectiviteit of het vergroten van autonomie. In deze trajecten werken we volledig vanuit iemand zijn kracht.

Aantal sessies met coach: gem. 6

 • Herstel traject

Je bent net uitgevallen door ziekte die te maken hebben met langdurige stress. Je hebt echt verminderde energie reserves en zal deels moeten herstellen. In een dergelijk traject werken we eerst met het omgaan met grenzen en hersteloefeningen. Wanneer je weer weer fit bent, komen de vraagstukken van het preventie traject alsnog aan de orde. Wat maakte dat je uit viel en wat kan je daar aan doen?

Aantal sessies met coach: gem. 10

 • Burn out traject

Je bent al langdurig thuis en hebt geen energiereserves. Een dergelijk traject begint met heel voorzichtig de batterij laten herstellen. Dit gaat zonder begeleiding vaak mis, omdat je steeds weer over grenzen heen gaat en niet herstelt. Wanneer je na een aantal weken/ maanden weer de beschikking heeft over enige enrgie reserves, gaan we over tot het herstel traject en vervolgens de levensvraagstukken.

Aantal sessies met coach: gem. 16 tot 18, waarvan de eerste gesprekken frequent en kort zijn.

Plaats een reactie